Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Robert Waraksa

Olsztynek: Budowa kopii budynku gospodarczego z Królewa

Numer zamówienia: 66931 - 2016

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek, sekretariat pok.13.

Przedmiotem zamówienia jest:

Olsztynek: Budowa kopii budynku gospodarczego z Królewa
Numer ogłoszenia: 66931 - 2016; data zamieszczenia w BZP: 02.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane